Taryba

TARYBA

BENDRUOMENĖS TARYBA

Stanislovas Žiogas

Pirmininkas

Virginijus Niurka

Pavaduotojas

Darius Kiaušas

Pavaduotojas

Valentina Raguckienė

Iždininkė

Marija Milda Bagdonienė

Sekretorė

TARYBOS NARIAI

Rimutė Zuopelienė

Dalia Tomkevičienė

Loreta Januškienė

Gražina Mielonienė