Taryba

TARYBA

BENDRUOMENĖS TARYBA

Darius Kiaušas

Pirmininkas

Stanislovas Žiogas

Pavaduotojas

Virginijus Niurka

Pavaduotojas

Valentina Raguckienė

Iždininkė

Loreta Januškienė

Sekretorė

TARYBOS NARIAI

Rimutė Zuopelienė

Dalia Tomkevičienė