Apie mus

APIE MUS

Panevėžio Senamiestis – dar daugeliu atvejų neatversti miesto istorijos puslapiai. Dabartinė Senamiesčio gatvė yra Panevėžio miesto dalis, turinti savitą istoriją, žymiai senesnę negu pats Panevėžio miestas. Senamiesčio gatvė – unikali ne tik savo konfigūracija ir apie ją viena kryptimi orientuotais statiniais. Ja vaikščiojo, joje gyveno, jos istoriją kūrė kelios senamiestiečių kartos. Į dabartinę gatvę ji evoliucionavo nuo smėlėtos, rudenį ir pavasarį sunkiai pravažiuojamos, o vasarą nuo dulkinos gatvinio kaimo gatvės iki netašytų akmenų grindinio, dabar – atnaujintos ir padengtos asfaltu.

Istoriniu požiūriu įžymiausia Panevėžio vieta – Senamiesčio – Venslaviškio gatvių sankryža. Toje vietoje XVI a. pradžioje apie 1507 m. pastačius medinę bažnytėlę kūrėsi senasis Panevėžys, dabar vadinamas Senamiesčiu. Apie istorines Panevėžio miesto ištakas ir Senamiesčio gatvės tolimą istoriją pasakoja statybvietėse rasti archeologiniai kasiniai ir senųjų miesto kapinių archeologiniai radiniai.

Panevėžio Senamiesčio gatvės bendruomenė pradėjo burtis nuo 2000 metų. Bendruomenės pradininkė ir iniciatorė Marija Paraščiakienė. Ji pirmoji, subūrusi savo jaunystės draugus ir bendražygius, pradėjo rinkti foto medžiagą ir anketinius duomenis apie Senamiesčio gatvės gyventojus, savo istorinius tyrinėjimus pateikė Panevėžio miesto Kraštotyros muziejui, organizavo parodas miesto visuomenei. 2005 m. vasario 5 d. įvyko steigiamasis susirinkimas. Oficialiai valstybės įmonės Registrų centre Panevėžio bendruomenė „Senamiestietis“ įregistruota 2005 m. balandžio 27 d. Teisinė forma – asociacija, turinti antspaudą, vėliavą ir logotipą – vėžys (autorius – dizaineris V. Puronas).

Susikūrusi „Senamiestiečio“ bendruomenė toliau rūpinasi istoriniu paveldu ir jo perdavimu jaunajai kartai. Senamiesčio gatvės vingyje pastatytas miesto įkūrimo pradžią žymintis paminklas. Įamžinta ir pirmosios Panevėžio bažnyčios vieta, bei senosios Senamiesčio kapinės. Panaudojant gyventojų albumuose ir archyvuose saugomas įdomias retas nuotraukas, apie šios gatvės kasdienybę, puoselėtas tradicijas, papročius ir iš kartos į kartą perduodamas vertybes visuomenei išleista senamiestietės Liudvikos Knizikevičienės knyga „Pirmųjų Panevėžio bažnyčių ir Senamiesčio gatvės įstorija“, bei unikalus Lionės Lapinskienės ir Marijos Paraščiakienės albumas apie Senamiesčio gatvės gyventojus „Panevėžys. Senamiesčio gatvė XX a“.

Bendruomenės tikslas – skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi gyvenamojoje vietovėje, tenkinti svarbiausius Bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius, kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką bei atstovauti Bendruomenę vietos savivaldos ir kitose valstybės institucijose bei įstaigose.

Veiklos rūšys:
• Bendrijos administravimas;
• Domėjimasis gatvės praeities ir ateities problemomis,
• Kultūrinio paveldo išsaugojimas;
• Tradicinių renginių tęstinumas;
• Informacijos apie bendruomenės renginius sklaida;
• Gyventojų asmeninių ryšių stiprinimas.